You are currently viewing ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางเรือ

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางเรือ

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในการที่คุณจะเริ่มต้นทำ ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางเรือ จากประเทศไทยและประเทศอื่นๆได้นั้น คุณจำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากกรมศุลกากรก่อน และคุณต้องตรวจเช็คว่าสินค้าที่คุณจะนำเข้าหรือส่งออกนั้นเป็นสินค้าควบคุมหรือไม่และมีกฎหมายหรือระเบียบใดกำกับไว้เป็นพิเศษสำหรับสินค้านั้นนั้นหรือเปล่า หากมีคุณต้องจัดการทำเอกสารขออนุญาตให้เรียบร้อยกับหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อการดูแลสินค้านั้นและเมื่อคุณจัดเตรียมเอกสารต่างๆในการขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว ในการนำเข้าและส่งออกจริงคุณก็ต้องมีเอกสารประกอบเพื่อยื่นให้กรมศุลกากรก่อนที่จะทำการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าใดๆ เราเรียกเอกสารนี้ว่าเอกสารประกอบพิธีศุลกากร รายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่แรกเริ่ม คุณสามารถสอบถามรายละเอียดขอข้อมูลได้จากกระทรวงพาณิชย์

ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางเรือ มีกระบวนการอย่างไร

เริ่มต้นจากสินค้าที่อยู่ต้นทางหลังจากที่ผลิตและเตรียมสำหรับพร้อมส่งออกเรียบร้อยแล้วและมีการจัดเตรียมเอกสารดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ทำการติดต่อจองระวางเรือ เมื่อได้รับเอกสารยืนยันการจองเรียบร้อยแล้วจึงจะนำสินค้าไปยังท่าเรือต้นทางเพื่อเตรียมขนส่งไปลงปลายทาง เมื่อนำสินค้าขึ้นเรือแล้วเรือจะออกเอกสารให้กับผู้ส่งออกเพื่อยืนยันรับสินค้าและผู้ส่งออกจะต้องจ่ายค่าบริการที่ท่าเรือเรียกเก็บ ขั้นตอนแรกนั้นเหมือนกันไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำเข้าหรือส่งออกก็ตาม แต่ในการส่งออกสินค้าของไทยไปต่างประเทศเราต้องดำเนินการเรียกว่า พิธีการทางศุลกากร ทุกครั้งโดยจะมีเอกสารที่ต้องจัดเตรียมหลายอย่าง หากคุณจะทำเองสามารถสอบถามได้ละเอียดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงพาณิชย์ หรือคุณจะจ้างบริษัทอื่นทำให้ก็ได้

เมื่อสินค้าถูกส่งถึงปลายทาง

เมื่อสินค้าที่เราขนส่งขึ้นเรือมาถึงยังท่าเรือปลายทางแล้ว เรือจะนำสินค้าของเราลงและผู้นำเข้าสามารถเข้ามาติดต่อรับสินค้าได้ที่สายการเรือและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆเมื่อชำระสินค้าเรียบร้อยจึงจะได้รับเอกสารสำหรับรับสินค้า สำหรับประเทศไทยการนำเข้าสินค้าก็ต้องผ่านพิธีการทางศุลกากรเช่นกันเมื่อเคลียร์เอกสารทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเราจึงจะสามารถเอาสินค้าออกจากท่าเรือได้แต่เราจะยังไม่เซ็นต์รับสินค้า ผู้นำเข้าสินค้า จะต้องเช็คสินค้าและตรวจสอบว่าสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่และปริมาณสินค้าครบตามที่สั่งหรือเปล่าเมื่อเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรจึงค่อยเซ็นต์รับสินค้า

w88 คาสิโนออนไลน์ ฝากถอนอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยแน่นอน เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่น