You are currently viewing ปัญหาข้าวไทยส่งออก ต้องรีบแก้ปัญหาไม่งั้นไม่รอดแน่ๆ

ปัญหาข้าวไทยส่งออก ต้องรีบแก้ปัญหาไม่งั้นไม่รอดแน่ๆ

  • Post author:
  • Post category:Blog

ปัญหาข้าวไทยส่งออก ถือว่าเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับในเวลานี้ในประเทศไทยที่มีปัญหากับการส่งออกข้าวออกนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพวกการผลิตที่ไหนตอนนี้เป็นปัญหาอย่างมาก เพราะว่าเกษตรกรนั้นเกิดภัยแล้งกัน จึงทำให้การผลิตข้าวนั้นส่งของได้ยากขึ้น แล้วต้องบอกเลยว่าในตอนนี้เราต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมากเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านนั้นสามารถทำยอดขายได้ดีมากในเวลานี้ ประกอบไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่มียอดขายที่ดีในเวลานี้ เวียดนาม อินเดีย มาตรฐานของเขาในการรักษาการส่งออก ขนาดอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส covid 19  อินเดียนั้นยังทำยอดส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบจะ 50 เปอร์เซ็นต์เลย ประเทศไทยเมื่อก่อนเคยอยู่อันดับ 1 ในตอนนี้อยู่อันดับ 3  สาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างที่เราจะต้องรีบมาแก้ไขปัญหา 

ปัญหาข้าวไทยส่งออก คุณภาพต่ำ

ปัจจุบันนั้นข้าวไทยมีต้นทุนสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากต้นทุนที่สูงจะทำให้คุณภาพในการผลิตออกมาแล้วต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งเป็นปัญหาหลักเลยสำหรับในการผลิตส่งออกข้าวที่มีคุณภาพต่ำ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศไทย และในอนาคตนั้นมีแนวโน้มว่าจะมีการผลิตได้มากกว่าประเทศไทยอีก ซึ่งบอกเลยว่าเรานั้นไม่สามารถแข่งขันกับเขาได้เลยในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและให้มีราคาดีในการส่งออก

ประเทศไทยปลูกข้าวหลากหลาย

ซึ่งประเทศไทยนั้นในตอนนี้ส่วนใหญ่จะหันไปปลูกข้าวอื่นมากมาย จึงทำให้ผู้ที่ต้องการข้าวนั้นไม่ตรงตามที่เขาต้องการไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค มันเลยเป็นปัญหาสำหรับในการส่งออกข้าวออกนอกประเทศ เพราะว่าด้วยที่ต้นทุนที่สูงคนไทยนั้นจึงหันไปปลูกข้าวอื่นๆที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่างบประมาณที่ต่ำจึงทำให้ต่างประเทศนั้นไม่ค่อยต้องการ และจึงทำให้ข้าวที่คนนั้นหันไปปลูกกันมากล้นตลาดด้วย

การแข่งขันในเรื่องราคา

เพราะว่าในปัจจุบันนั้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาขายดิบขายดีกันก็เพราะว่าคุณภาพข้าวของการผลิตนั้นถือว่าดีกว่าประเทศไทยเลยและราคานั้นค่อนข้างดีกว่าประเทศไทยอีกด้วย จึงทำให้ผู้บริโภคคนอื่นนั้นในต่างประเทศจึงหันไปซื้อข้าวประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก แล้วสุดท้ายรัฐบาลก็มาช่วยชาวนาชาวเกษตรกรจึงทำให้คุณภาพข้าวนั้นต่ำลงไปอีก