You are currently viewing มะม่วงไทย ประสบความสำเร็จในการส่งออกนอกประเทศ

มะม่วงไทย ประสบความสำเร็จในการส่งออกนอกประเทศ

  • Post author:
  • Post category:Blog

เขาบอกเลยว่า มะม่วงไทย เป็นสินค้าส่งออกของผลไม้ที่ต่างประเทศนั้นชอบมาก และมียอดในการทำการส่งออกถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในปีนี้ ถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิด ที่ทำให้หลายธุรกิจน้ำเดือดร้อน แต่ตรงกันข้ามมะม่วงไทยนั้นไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดเลยในการส่งออก และต้องบอกเลยว่าการส่งออกของมะม่วงไทยที่ส่งไปยังต่างประเทศนั้นมีปริมาณ 5หมื่นในช่วงที่ผ่านมา

มะม่วงไทย ที่มีคุณภาพดี

ได้รับความชมมาจากคนที่ได้ลองกินมะม่วงไทย เขาบอกเบยว่าเป็นมะม่วงที่มีคุณภาพ มีรสชาติที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้ได้รับความนิยมอย่างมาก จึงทำให้คนส่วนใหญ่นั้นต้องการที่จะมะม่วงสดมากขึ้นจึงทำให้มียอดการส่งออกที่สูงขึ้น เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรชาวไทยเป็นอย่างมากในการทำสวนมะม่วง

การส่งออก

ปัจจุบันได้มีการขยายการส่งออกสินค้าเป็นจำนวนมากและในปัจจุบันนี้มีการส่งออกถึง 15 ประเทศ ที่ไม่ต้องเสียภาษีในการนำมะม่วงสดเข้าประเทศ และมีประเทศอะไรบ้างต้องบอกเลยว่าเป็น 7 ประเทศจากอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย Myanmar สิงคโปร์ ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนในประเทศ และยังมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่ได้อยู่ในอาเซียน 

ปัจจุบันการส่งออกของมะม่วง

ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนั้นประเทศไทยนั้นได้รับรางวัลการส่งออกมะม่วงเป็นที่ 1 ของอาเซียน และยังอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลกอีกด้วย โดยมีมูลค่าในการส่งออกหลายล้านดอลลาร์ ต้องบอกเลยว่าเป็นการเจริญเติบโตก้าวหน้าของตลาดโลกอีกด้วยที่มีมูลค่าในการส่งออกที่สูง ซึ่งในอาเซียนนั้นมีการเจริญเติบโตถึง 1000% เลยจากเดิม